LALE DELİBAŞ
LAMEKAN
13Şubat-25Mart 2008

LAMEKAN / LALE DELİBAŞ

2006 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünü bitiren ve Yüksek Lisans çalışmalarına tez aşamasında devam eden sanatçı Lale Delibaş “ Lamekan” adlı ilk kişisel sergisi ile Mac Art Gallery’de izleyiciler ile buluşuyor. 
“Lamekan”; Tasavvufta mekandan münezzeh olma, arınma; ezeli ve ebedi olma' anlamına gelirken sözlük anlamı olarak da “mekansız”lığı ifade ediyor. 
Eserlerde kullanılan metinler, ifadenin görselleştirilme biçimi ve kullanılan teknik ile “lamekan” kavramı serginin tüm öğeleriyle vurgulanıyor. 
Sanatçı kullanmış olduğu dikiş tekniği ile tüm dinlerin temelinde olan ölüm ve doğuş karşısında insanın duyduğu acıya, tuval üzerine tek tek yerleştirdiği harfler ve bu şekilde ortaya koyduğu metinleri ile de insanın toplum içerisinde örgütlenirken, toplumun parçası olmak adına uğradığı benlik yitimine, göndermede bulunuyor. 
Lale Delibaş sergide kullandığı tüm metinleri Mevlana’dan seçmiş olmasını şöyle açıklıyor; Mevlana’nın insanı merkez alması, varoluş ile ilgili olarak çözümlemelere gitmiş olması, ruh ve beden ve yeniden doğuş üzerinde durmuş olması ve tüm inanışlara sıcak bakması…
Ham, boyanmış ve kadife tuvaller ; mekan ile mekansızlık, ölüm ile doğuş arasında insanlığın arada kalmışlığını yine insanoğlunun tüm inançlarından yola çıkarak ele aldığı sergisi ile Lale Delibaş 13 Şubat-14 Mart 2008 tarihleri arasında Mac Art Gallery’de sanatseverleri bekliyor. 


SALON FOTOĞRAFLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ARA GÜLER
ARA GÜLER İSTANBULLU
07Nisan-07Mayıs 2008

ARA GÜLER İSTANBULLU / ARA GÜLER

 

Mac Art Gallery 7 Nisan-7 Mayıs 2008 tarihleri arasında Usta Fotoğrafçı Ara Güler’in gözüyle yaşamın içinden karelere yer veriyor.. 
“ Fotoğraf neden sanat değildir. Çünkü hakikatin parçasını yakalayan bir şeydir. Hakikat olduğu için fotoğraf mevcuttur.” Yaratıcı fotoğrafçılığın en önemli temsilcisi Ara Güler fotoğraf hakkında böyle der. Kendisini foto muhabiri olarak tanımlarken fotoğrafında sanat değil tarihi belgeleyen unsur olduğunu ifade eder. “ Sanat olmasına lüzum yoktur fotoğrafın. Fotoğraf tarih olayıdır. Tarihi zaptediyorsun. Bir makine ile tarihi durduruyorsun”
Ara Güler “İstanbullu” sergisinde Güler’in yaşamın içinden yakaladığı karelere yer veriliyor. Güler’in insanın önemli unsur olduğu fotoğraflarında “habersiz”ce çekilen hayatın doğal yansımaları yer alıyor. Kumkapı balıkçıları, Beyoğlu, Kandilli’den Boğaziçi vapuru, Galata Rıhtımı, Sirkeci, Tarlabaşı, Beyoğlu Balık Pazarı…anadolu
İstanbul ağırlıklı sergide sanatçının fotoğraflarında kentin ; doğal güzelliklerinden, tarihi dokusundan neler kaybettiğini ve yaşamın ne kadar değiştiğini İstanbul’un başka bir kent olduğunu kaçınılmaz olarak görmek belki de en çok gerçek İstanbul’u yaşayamama hüznüne boğuyor insanı.. 
İstanbul’un değişen yüzüne Ara Güler “Bugünkü yeni kuşak, eskiyi hiç bilmediği ve tahmin de edemediği için, İstanbul'u budur, böyledir, böyleydi sanıyor. Eski bir fotoğrafa bakınca da şaşıp kalıyor, "Bu da neresi?" diyor, çünkü çoğu yer artık eskisine benzemiyor, yada hiç yok. Kandilli'de güneşi perde perde batıran Yahya Kemal'i, "Rumelihisarı"nda oturup da gözleri kapalı İstanbul'u dinleyen Orhan Veli'yi bu değişen İstanbul'la birlikte unutmak gerek herhalde.
İstanbullu olmak bir yaşam tarzıdır, çünkü İstanbul üç gerçek imparatorluğun merkezi ve potasıdır. Dünyanın başka hiçbir kentine benzemez. Ne yazık ki, gelecek kuşaklar bu yaşam tarzını hiçbir zaman tadamayacaklar.”
Dünyanın bir çok yerini gezen, makinesi ile bir çok yaşama tanıklık eden Ara Güler için İstanbul her zaman yüreğinin şehridir çünkü Ara Güler İstanbul’u yaşayan, kentin tarihine tanıklık eden gerçek “İstanbulludur”

Kendi hikayelerini anlatan, devingen, sıcak, zaman tanığı fotoğrafları ile Ara Güler “ İstanbullu “ sergisi Mac Art Gallery’de görülebilir. 

 


SALON FOTOĞRAFLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BUBİ GALERİ ARTİST BERLİN'DE
13Eylül-08Ekim2008

BUBİ GALERİ ARTİST BERLİN'DE

Çağdaş Türk sanatının özgün isimlerinden Bubi 2008-2009 sezonundaki ilk sergisini Galeri Artist’in Berlin şubesinde gerçekleştiriyor. Mac Art Gallery - Galeri Artist işbirliği ve İstanbul Çağdaş Sanat Derneği (İÇSD) desteği ile Almanya Berlin’de gerçekleşecek olan sergide Üslup karşıtlığı ile bilinen sanatçının yeni ürettiği kafesleri Alman Koleksiyonerleri ile buluşacak.
Kendiliğinden ortaya çıkan eserlerinde taşıyıcı hiçbir unsura yer vermeyen, kendileri dışında bir anlam yükleme kaygısı da bulunmayan sanatçının çalışmaları sokaktan toplanan atılmış malzemelerin hesapsız ahengi ile bir araya geliyor.
Bezler, İpler, dikişler, gazete parçaları ile atılan, yırtılan parçaların bir araya geldiği, boyayıp hazırladığı eserleri ile BUBİ’nin Paslanmış demir, okside olmuş pirinç ve bronz izlenimi veren kafesleri Galeri Artist Berlin’de görülebilir.. 


SALON FOTOĞRAFLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MEHMET GÜN
KİŞİSEL SERGİ
17Eylül-31Ekim2008

MEHMET GÜN / KİŞİSEL SERGİ

Mac Art Gallery, 17 Eylül – 31 Ekim 2008 tarihleri arasında çağdaş sanatın önemli isimlerinden Mehmet Gün ile sezonu açıyor..
Müzisyen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Mehmet Gün notaları ezberlemeye çalışırken, bir yandan da kağıt üzerine desenler çiziyordu. Viyana Güzel Sanatlar Akademisi’ nde Prof. Anton Lehmden ile tanıştı ve ona desenlerini gösterdi. Lehmden’in isteği üzerine de okula başladı, bu şekilde önünde yeni bir devir açılmıştı.
Yapıtlarında kavramsal anlayışı temel alan Gün, beyaz zemin üzerinde leke ve kaligrafi kullanarak eserlerini yorumluyor. Beyaz boşluklar ortasında, iç dünyasını renkli kırık, birbiri ile kesişen çizgilere indirgiyor ve duygu titreşimlerinin grafiğini çiziyor. Bir dönem; Sigmound Freud, bio-kimya, astronomi ve astrofizik üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda, eserlerinde gerçeküstücülükten soyut-dışavurumculuğa uzanan bir yol izlemiştir. Evrensel nitelikteki soyut resimlerinin yanı sıra video ile tini enstelasyonu alanında çalışmalar yapmıştır.
Sanatçının son çalışmalarında çizgisel anlamda geçmişten izler görülse de, resmin oluşumunda, değerlerinde, bakışında ve biçiminde farklılıklar belirmiştir. Gün bu farklılıkları “Daha serbest, resmi oluşturacak olan hiçbir kavramsal artıya sahip olmadan, tüm geçmişi sanki kökünden unutarak, yeniden başlamak; bambaşka duruma ve serbestliğe ulaşmak.” diye değerlendirmektedir.

Mehmet Gün’ün eserleri 17 Eylül – 31 Ekim 2008 tarihleri arasında Mac Art Gallery’de görülebilir.MUSTAFA HORASAN
SAHİP OLMAK
04Kasım2008-13Aralık2008

SAHİP OLMAK / MUSTAFA HOROSAN

Mac Art Gallery 4 Kasım.- 13 Aralık 2008 tarihleri arasında Mustafa Horasan’ın “To Have-Sahip Olmak ” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. 
Sanatçının son iki senelik çalışmalarından oluşan sergi desen ve fotoğraf arşivinden oluşturduğu 2 ayrı damardan besleniyor.. 
Horasan’ın daha önceki dönem çalışmalarından çok da bağımsız olmayan ve aslında önceki süreçlerinin uzantısı niteliği taşıyan yani aslında sanatçının kaygılarının yada ifade etmek istediklerinin de birbirinden uzaklaşmadan devamı niteliği taşıyan serginin adı “to have-sahip olmak”..To Have-Sahip Olmak ; ” tam anlamıyla aidiyeti kastetmiyorum burada.. serginin adı ve yer alan eserlerdeki anlatım tamamen ve aslen ‘FARKINDALIK’ .. Hepimizin hergün gördüğümüz etramızda olan olaylar yada var olan yaşamlar ve varlıklar karşısında görmezden geldiğimiz ama tam da orada olan gerçekler.. Günlük yaşamda farkında ol/a/madığımız belki de daha çok sonuçları üzerimizde olumsuz etkilere yol açtığında ancak farkına vardığımız bilinirlilikler..” 
Sanatçının “olan ile insanın olana bakarken gördükleri” yada gör-e-medikleri ve bundan doğan çelişkiyi sorgulaması..”Ben” ile sınırlı kaldığımızda etrafımızda olan korkuları, acıları, güzel ve çirkinleri, acımasızlıkları kendimiz dışına çıkarak “ben”den sıyrılarak farkında olmamız. Kendi isteklerimiz, duygularımız yanında çevremizde olup bitenlerinde farkında olmak ve yaşam içinde gerçekleşen hareket (lerimiz) ve davranışları(mız)n etkilerini anlamak..
“ yaşamın kendisi dinamik. Hergün her an yeni bir şeyler oluyor.. etrafımızda olan bitene kendimiz dışından bakabilmek için araştırıp, okuyarak, bilinçlenerek gör/e/mediğimiz olay ve varlıkların “FARKINDA OLMAK “ mümkün ve etkilerini anlamamız.. “
Sergide son iki senelik fotoğraf ve pentür çalışmalarının yanısıra sanatçının 6 adet eski video çalışması ve süregelen dönemlerinin hatırlatması niteliğinde küçük boyutlu eserleri de yer alıyor..

Horasan’ın tüm süreçlerinin takip edilebileceği farklı mediaları bir arada kullandığı sergisi Pazar hariç hergün 10:00-19:00 saatleri arasında Mac Art Gallery’de izlenebilir.


SALON FOTOĞRAFLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ