ASIM İŞLER
PARİS AFİŞ RESİMLER
15Aralık 2007
28Ocak2008

PARİS AFİŞ RESİMLERİ / ASIM İŞLER ANISINA

Mac Art Gallery, bu yıl Haziran ayında kaybettiğimiz Çağdaş Türk Resminin önemli temsilcilerinden Prof. Dr. Asım İşler anısına “Paris Afişleri Üzerine Resimler” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor. 15 Aralık 2007- 28 Ocak 2008 tarihleri arasında düzenlenecek sergide, sanatçının 1987-1991 yıllarında Paris ve İstanbul arasında yaşadığı ve çalıştığı dönemde Paris’te yapmış olduğu afiş resimleri sergilenecektir. 
Aşağıda, sanatçının bu sergide yeralacak olan afiş resimleri hakkındaki görüş ve düşünceleri yeralmaktadır. 
Tuval üzerine yaptığım resim ve gravürlerime paralel olarak 1970 yıllarından beri sürdürdüğüm afiş ve benzeri malzeme üzerine çalışmalara ilgim, gravür ve grafik sanatıyla ilişkilerimin doğal bir uzantısıdır. Basılı resim, basılı yayın ve reklam afişlerinin kışkırtıcı çevreselliği beni bu imajlar ile hesaplaşmaya kadar götürmüştür. Devlet Avrupa konkurunu kazanarak resim uzmanlık eğitimi için gittiğim Paris’te, 1970-1974 yılları arasında Paris Güzel Sanatlar Akademisi’nde pentür, gravür ve litografi atölyelerinde, “Atelier 17”de Hayter ile çalıştım. Paris’in 68 olaylarının hemen ardından henüz soğumadan daldığım bu ortamında, önemli ve masum olmayan bir ifade biçimi olarak afişler beni çarpmıştı.Bu tür çalışmalarım o zaman başladı. Ve benim gizli potansiyelim olarak sürdü. Yalnızca afiş üzerine boyama ile kalmadım. Renkli gazete sayfaları üzerine gravür bastım. Bu baskılarımın bir kısmı, sonradan üzerine müdahalede bulunduğum için, birer monotip özelliği kazanmış oldu. 
Özellikle reklam afişlerinin kent insanının yaşamında önemli yer tuttuğu bir gerçek. Son derece etkili, yönlendirici ve toplumun psiko-sosyal yapısını biçimlendiren bir araçtır afiş. Sunduğu dünya imajı son derece yapay ve kandırıcı; Aile her zaman sağlıklı ve mutlu, çocuklar güzel, insanlar bakımlı ve şık...İnsan ve meta ayırt edilemeyecek kadar birbirine dönüşmüş, birbirini takdim eder durumdadır. Hayatımız bu yapay göstergelerle kuşatılmış adeta. Beni müdahaleye kışkırtan onların korunmuş düzenini bozmaya yönelten bu özellikleri. Ancak zaman zaman bu hesaplaşma salt plastik kaygılar düzeyinde de seyretmiştir. 1987-191 yıllarında Paris-istanbul arasında yaşadığım ve misafir öğretim görevlisi , konuk sanatçı olarak çalıştığım sürede (Paris Ulusal Güzel Sanatlar Yüksekokulu-ENSBA, Paris Dekoratif Sanatlar Yüksekokulu ENSAD ve Sorbonne Üniversitesi Plastik Sanatlar Fakültesi) afiş üzerine çalışmalarım yoğunluk kazandı. Afişleri Paris’te topladım ve boyadım. İmajlarla bir hesaplaşmanın varlığı kesin. Ama dediğim gibi kimi yerde de resimsel değerleri, ifade olanakları açısından ilgimi çekti. Sergilediğim örneklerde bu iki tutum kolayca ayırt edilebilir. 


SALON FOTOĞRAFLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

CONTEMPORARY 2007
28Kasım-02Aralık2007

CONTEMPORARY ART FAİR 2007

Mac Art Gallery 28 Kasım-2 Aralık 2007 tarihleri arasında çağdaş Türk sanatının değerli isimleri ile Contemporary Art Fair’de. .. Ahmet Oran ,Bubi Azade Köker , Ömer Uluç ve Türk fotoğraf sanatından önemli iki isim Çerkes Karadağ’ın “Baleylim” serisi ve Mehmet Günyeli’nin oryantalist çalışmaları fuar süresince Mac Art Gallery standında görülebilir.  


SALON FOTOĞRAFLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HAYRİ ESMER
ARDIŞIK ÖRÜNTÜLER
06-30 Kasım 2007

ARDIŞIK ÖRÜNTÜLER / HAYRİ ESMER

Mac Art Gallery 8-30 Kasım 2007 tarihleri arasında çağdaş Türk sanatının özgün isimlerinden Hayri Esmer’in çalışmalarına ev sahipliği yapıyor. 
Sanatçı, mimari kurgu, mekan/boşluk ve bunlara bağlı olarak geçişlilik kavramını öne çıkardığı çalışmalarında, yoğun ve dinamik bir görsel etkinin arayışındadır. Katmanlaşan çizgi istifleri, ardışık yinelemeler, monokrom renk planları, arınmış bir imge/boşluk ilişkisi bu sorunsalın araçlarıdır. Böylece güçlü kütlesel formlarla, yalın bir kurgu şeklinde beliren yapı, çevremizdeki mimari yapıyı yeni bir bakış ekseninde görselleşmektedir.
Soyutlayıcı ve minimal bir algıyı referans alan son çalışmalarında Esmer; çizgiyi resimlerin esas unsuru; anlama dair her tür etkinin kaynağı ve sorunsalı yapmaktadır. Bu anlamda İmge ile uzam arasında oluşturulan geçişlilik, aralarındaki sınıra ve ilişkiye günümüz bağlamında yeni bir görsellik kazandırılmıştır. Uzam ile imge benzerlikleriyle birbiriyle bütünleşmekte, ama aynı zamanda farklılıklarıyla da birbirinden uzaklaşmaktadır. Zayıf –güçlü, uzlaşmacı-çatışmacı, dinamik-dingin; yani belirsizliği ve muğlaklığı içeren karşıtlıklarıyla çizgi ve bu karşıt yapılanmaya paralel duran renk görsel gerilimi keskinleştirmekte ve bu ikili bütünleşme her defasında mistik bir algıyı referans alarak var olmaktadır.
“bu resimlerde kullanılan teknik akademik geleneğin dışından ödünç alınmıştır. Bir zamanlar reklam sektöründe kullanılan bu teknik yerini bugün bilgisayar teknolojisine bırakarak ölümünü yaşamaya terk edilmiş birçok şey gibi makul kaderini yaşamaktadır. Böylece sanata mal olmuş bir gerçek(çizgi), ona ait olmayan bir teknik ile yeniden ele alınmış olmaktadır.”

Hayri Esmer “ARDIŞIK ÖRÜNTÜLER” sergisi 6-30 Kasım 2007 tarihleri arasında Pazar hariç hergün 10:00-19:00 saatleri arasında Mac Art Gallery’de görülebilir. 


SALON FOTOĞRAFLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SELMA GÜRBÜZ
SAFA
04-31 Ekim 2007

SAFA / SELMA GÜRBÜZ

21. sanat yılı içerisinde olan Selma Gürbüz adını Osmanlıcadan  alan “ Safa” adlı sergisi ile 4-31 Ekim tarihleri arasında  Mac Art Gallery’de .Selma Gürbüz’ün sanatında doğu-batı sentezleri ile bunların çatışmaları  yer alırken gürbüz sanatını daha çok doğu’nun derin ve güçlü tılsımı ile kuvvetlendirmektedir.Doğu minyatürlerinin içinde barındırdığı erotizmden etkilenen sanatçı,Osmanlı,hint, iran ve Japon minyatürlerindeki etkilerin saf ve şiirsellikle dolu bir erotizm ile sanatında ifade bulduğunu söyler.Kedi, Selma Gürbüz’ün kadın-erkek figürleri kadar sanatında hakim konulardan birisidir. Kedi  biraz baştan çıkarıcılığı, biraz yırtıcılığı ve romantizmi ile onuerotik bir hayvan olarak gören sanatçının konuları arasına girmesini sağlar.Eserlerinde kadın ya da erkek figür ayırımı yapmayan Gürbüz, materyal üzerinde yer alan kadın kostümlerinin kadını getirdiğini, işin içine giren gölgenin de kendi ruhunu yansıttığı ve aslında kendini de figür olarak kullandığını anlatmaktadır.Her birinde ayrı bir fantezi dünyası kurduğu resim ve heykelleriyle tanınan sanatçının “Safa” ismini verdiği çalışmalarından oluşan sergisi 4-31 ekim 2007 tarihleri arasında Mac Art Gallery’de görülebilir.


SALON FOTOĞRAFLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ALEX WEBB
İSTANBUL
05-30 Eylül 2007

İSTANBUL / ALEX WEBB

Dünyaca ünlü fotoğraf ajansı Magnum Photos üyesi olan Alex Webb, ‘Istanbul: city of a hundred names’ adlı kitabında yer alan çalışmalarıyla Mac Art Gallery’de İstanbul ile buluşuyor. 
Alex Webb’in kompozisyonları; İstanbul’a dair mevcut oryantalist kadrajın çok uzağındadır, çünkü Webb’in algıladığı İstanbul, yüzlerce etnik tadın, sayısız farklı geleneğin ve çeşitli sosyal katmanların bir arada yaşadığı, kaostaki düzenin şehridir. Bir fotoğrafçı için oldukça cazip olan İstanbul’un, Webb’in Amerikan müdahalesi sonrası Haiti, Meksika ABD sınırındaki illegal göçmenler vs. gibi diğer projelerinin niteliği düşünüldüğünde ayrı bir yeri ve önemi vardır. 
Alex Webb’in kadrajından “İstanbul” fotoğrafları sergisi 5-30 Eylül 2007 tarihleri arasında Pazar hariç hergün 10:00-19:00 saatleri arasında Mac Art Gallery’de görülebilir. 

ALEX WEBB
1952 yılında San Francisco’da doğan bağımsız fotoğrafçı Alex Webb, Harvard'd a Tarih ve Edebiyat eğitimi ve ardından Harvard Carpenter Görsel Sanatlar Merkezi’nde fotoğraf eğitimi aldı. 1974 yılında profesyonel olarak gazete ve dergiler için foto muhabirliği yapmaya başlayan sanatçı, 1976 yılında Magnum Ajansı’na üye oldu. 1970’lerin ortalarında Amerika’nın güneyine yöneldi ve küçük kasaba hayatını siyah-beyaz olarak fotoğrafladı. Aynı zamanda Karayip Adaları’nda ve Meksika’da çalıştı. 1979'lardan sonra renkli olarak çalışmaya başlayan sanatçı bu ekole devam etti. Fotoğrafları Amerikan sanatı ve modern fotoğraf üzerine yazılan birçok makaleye konu oldu. Fotoğraflarını sergileyen müzeler arasında Walter Sanat Merkezi, Fotoğraf Sanatı Müzesi, Uluslararası Fotoğraf Merkezi, Whitney Amerikan Sanat Müzesi bulunuyor. Fotoğrafları New York Times Magazine, Life, Geo gibi dergilerde yayınlandı.


SALON FOTOĞRAFLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MİTHAT ŞEN
2006-2007
25 Nisan-25 Mayıs 2007

MİTHAT ŞEN / 2006-2007

"Tuvale karşı genel eğilim tuval yüzeyine bir şeyler koymaktır. Hatta o koyma bir ritüel haline gelmiştir. Boya katmanı, kolajlar... İki boyutta iki boyutun üzerine konarak üçüncü boyut yanılsaması ile ilgili bir meselesi var Batı sanat tarihinin. Çok ayrıksı örnekler var ve o ayrıksı örnekler içerisinde tuvalden benim yaptığım gibi bir çıkarma değil, fakat birtakım farklı eksiltmeler olan örnekler de var. Ben tuvalin 'tuval olma hali'nden geriye ne alabilirim diye bakıyorum." 
MAC ART GALLERY sezonun son sergisinde Mithat Şen’in 2006-2007 çalışmalarına yer veriyor. Sergide amorf formalardaki çalışmalar bir dizi halinde; boş-dolu, parça-bütün halleriyle birbirini tamamlayarak ve aynı zamanda karşıt formlar oluşturarak bir araya geliyorlar. Şen’in son çalışmalarında daha önceki sergisinde kullandığı keten bezi ve oğlak derisi gibi malzemelerin yanı sıra pek çok değişik malzemenin alıştığımızın dışında üç boyutlu yüzey üzerinde kullanımları izleyici gözünde farklı çağrışımlar yaratacak. 

Mithat Şen’in tuvalin iki boyutlu düzleminden çıkarak oluşturduğu çalışmalarının yer aldığı sergi 25 Nisan-25 Mayıs 2007 tarihleri arasında Pazar hariç hergün 10:00-19:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.


SALON FOTOĞRAFLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ADNAN ÇOKER
YAPISAL RİTM
21Mart-21Nisan2007

YAPISAL RİTM / ADNAN ÇOKER

Adnan Çoker 21 Mart 2007 tarihinde “Yapısal Ritm” adlı son sergisi ile sanatseverler ile buluşuyor. Sanatçının son iki yıla ait çalışmalarından oluşan eserlerinin yer alacağı serginin bir özelliği de Mustafa Kemal Atatürk’e adanmış olması. 
Eskiden beri her sergisini adlandıran sanatçının 1968’den bu yana zaten yapısal olan eserleri, 27. kişisel sergisi de olan bu sergide de Mustafa Kemal’in yapısal programından esinlenerek “Yapısal Ritm” adını aldı. Sanatsal olarak aslında espas’ta “Yapısal Ritm” karakterini taşıyan sergide 140 x 140 cm boyutlarındaki 12 adet eser Mac Art Gallery’de sergilenecek. 


SALON FOTOĞRAFLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GERMAN EXPORT
15Şubat-15Mart2007

GERMAN EXPORT

Mac Art Gallery 15 Şubat- 15 Mart 2007 tarihleri arasında Genç Alman sanatının son dönemlerde öne çıkan üç önemli ismini “German Export” sergisi ile İstanbullu sanatseverler ile buluşturuyor. 
George Baselitz’in öğrencisi olan Tine Benz’in resimleri, 20. yüzyıl mimari vizyonunu hatırlatan konstruktivist mekanlar ağıyla Bauhaus ve Stijl gibi geçtiğimiz yüzyıl başı modernizmine göz kırpıyor. Öte yandan geometrik kurgusuyla, sanatçının kendi sözleriyle “patlayan ve sönen” yapısıyla, zaman ve mekan ilişkisini sorguluyor. Benz’in kurduğu mekanlar, gündelik hayatın içindeki sonsuz değerleri bulup çıkarma telaşı taşıyor.
Yeni-soyut resim başlığı altında üretim yapan Sendlinger’in formalizmi, saf bir resmin peşinde, resmin kendi kendisini temsil ettiği, kendi kendisi için varolduğu çizgiler, hatlar ve görsellikler denizi.
Pagenkemper, duvar yazıları, grafiti gibi çok katmanlı kent estetiğini, yüzeyine taşırken böylesi bir estetiğin bağlamını da değiştirmiş oluyor.
Büyük bir geleneği olan Alman resminin genç temsilcileri Lea Asja Pagenkemper, Marcus Sendlinger ve Tine Benz, çağdaş resmin meselelerini farklı estetik anlayışlarla çoğulcu bir biçimde ortaya koyuyorlar

Ayşegül Sönmez